HSY teki ennätystuloksen jäteveden fosforin poistossa

Vuonna 2018 jäteveden puhdistustehokkuus oli erinomaisella tasolla HSY:n kahdella jätevedenpuhdistamolla Viikinmäessä ja Suomenojalla.

Blominmäen viemäritunneleista kolmannes louhittu

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY rakentaa Espooseen uutta Blominmäen jätevedenpuhdistamoa.

Pääkaupunkiseudun kouluille vesioppitunteja

HSY osallistuu maailman vesipäivään 22.3.2019 tarjoamalla pääkaupunkiseudun kouluille vesiaiheisia oppitunteja.

Puukiukaiden pienhiukkaspäästöissä eroja

Kiukaiden päästöt ja niiden vähentäminen (KIUAS) -hankkeessa on mitattu yleisimpien puukiukaiden päästöt.

HSY mittaa Helsingin ilmanlaatua uusissa kohteissa

HSY mittaa Helsingin ilmanlaatua uusissa kohteissa – mittauksilla selvitetään satamien, puunpolton ja liikenteen vaikutusta ilmanlaatuun.

Suojaa vesimittari ja putket pakkaselta

Kiinteistöjen ja varsinkin pientalojen kannattaa varautua pakkasiin suojaamalla vesimittarit ja tontin vesijohdot kylmältä. Myös viemärien toimivuuteen on hyvä kiinnittää huomiota.

Öljylämmittäjät pohtivat muutoksia lämmitystapaan

Lähes puolet HSY:n kyselyyn vastanneista pientaloasukkaista pääkaupunkiseudulla aikoo muuttaa päälämmitystapaansa seuraavan viiden vuoden aikana, Motivan ja Hyvinkään kaupungin tekemässä kyselyssä Hyvinkäällä harkinnassa olivat erityisesti aurinkosähkö ja lämpöpumput.

HSY Helsingin ilmastokumppaneihin

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY liittyi Helsingin Ilmastokumppanit -verkostoon.   HSY on liittynyt Helsingin ilmastokumppanit -verkostoon…

Pääkaupunkiseudun ilmastopäästöt kääntyivät laskuun

Pääkaupunkiseudun ilmastopäästöt vähenivät erityisesti liikenteen, jätteiden käsittelyn ja sähkön osalta. Energiankulutus ei muuttunut merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna.