Jäteveden lietteestä lämpöä – Blominmäki on lämmöntuotannon osalta omavarainen

Lämmön suhteen omavarainen Blominmäen jätevedenpuhdistamo maksimoi hukkalämmön hyödyt. Laitoksessa on useita innovatiivisia energiantuotantoratkaisuja, joita ei muista Suomen jätevedenpuhdistamoista löydy.

Hukkalämpö hyötykäytössä – Blominmäen jätevedenpuhdistamo on lämmön suhteen omavarainen

Laitoksessa on useita innovatiivisia energiantuotantoratkaisuja, joita ei muista Suomen jätevedenpuhdistamoista löydy.

Blominmäen jätevedenpuhdistamon viemärijärjestelyt etenevät

Blominmäen jätevedenpuhdistamon viemärijärjestelyt etenevät, jätevedet virtaavat puhdistamolle 2022

Blominmäen jätevedenpuhdistamon tunnelilouhinnat valmistuivat

Espoon Blominmäen kallioon rakennettavan Helsingin seudun ympäristöpalveluiden uuden jätevedenpuhdistamon tunnelilouhinnat ovat päättyneet. Kallion lujitus- ja…

Blominmäen viemäritunneleista kolmannes louhittu

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY rakentaa Espooseen uutta Blominmäen jätevedenpuhdistamoa.

Blominmäen jätevedenpuhdistamo: viemäritunneleiden eteläisimmän osuuden louhinta käynnistyy

Espoon Blominmäkeen rakentuvan jätevedenpuhdistamon tulo- ja purkuviemäritunnelit louhitaan nykyisen Suomenojan jätevedenpuhdistamon alueen ja Blominmäen välille.