Blominmäen jätevedenpuhdistamon viemärijärjestelyt etenevät

Blominmäen jätevedenpuhdistamon viemärijärjestelyt etenevät, jätevedet virtaavat puhdistamolle 2022

Blominmäen jätevedenpuhdistamon tunnelilouhinnat valmistuivat

Espoon Blominmäen kallioon rakennettavan Helsingin seudun ympäristöpalveluiden uuden jätevedenpuhdistamon tunnelilouhinnat ovat päättyneet. Kallion lujitus- ja…

Blominmäen viemäritunneleista kolmannes louhittu

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY rakentaa Espooseen uutta Blominmäen jätevedenpuhdistamoa.

Blominmäen jätevedenpuhdistamo: viemäritunneleiden eteläisimmän osuuden louhinta käynnistyy

Espoon Blominmäkeen rakentuvan jätevedenpuhdistamon tulo- ja purkuviemäritunnelit louhitaan nykyisen Suomenojan jätevedenpuhdistamon alueen ja Blominmäen välille.