Aurinkosähköpaneeleiden turvallisuusvaatimukset

Aurinkosähköpaneeleiden turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät määritellään standardissa SFS-EN IEC 61730. Sen toinen painos on julkaistu pienjännitedirektiivin…

Öljylämmittäjät pohtivat muutoksia lämmitystapaan

Lähes puolet HSY:n kyselyyn vastanneista pientaloasukkaista pääkaupunkiseudulla aikoo muuttaa päälämmitystapaansa seuraavan viiden vuoden aikana, Motivan ja Hyvinkään kaupungin tekemässä kyselyssä Hyvinkäällä harkinnassa olivat erityisesti aurinkosähkö ja lämpöpumput.