Puunpolton päästöt kasvavat ilmojen viiletessä

Puunpolton päästöt kasvavat ilmojen viiletessä, mutta polttotavoilla voi vaikuttaa merkittävästi päästöihin.

HSY mittaa Helsingin ilmanlaatua uusissa kohteissa

HSY mittaa Helsingin ilmanlaatua uusissa kohteissa – mittauksilla selvitetään satamien, puunpolton ja liikenteen vaikutusta ilmanlaatuun.

Pääkaupunkiseudun ilmastopäästöt kääntyivät laskuun

Pääkaupunkiseudun ilmastopäästöt vähenivät erityisesti liikenteen, jätteiden käsittelyn ja sähkön osalta. Energiankulutus ei muuttunut merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna.