Uusi HSY:n jätevedenpuhdistamo otettu käyttöön – Lämmön suhteen omavarainen laitos tuottaa 70 prosenttia tarvitsemastaan sähköstä

HSY:n Blominmäen jätevedenpuhdistamolla eletään parhaillaan uuden äärellä, kun jätevesi käännetään viemäriverkostossa kohti Blominmäkeä. Se on…

HSY järjestää 27.3. virtuaalikierroksen jätevedenpuhdistamoon

Mitä tapahtuu, kun käyttämäsi hanavesi menee viemäriin tai vedät vessan? Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY järjestää…

HSY tarjoaa maksutonta ympäristökasvatusta

HSY tarjoaa vuosittain kummikoulutoimintaa kymmenelle peruskoululle pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella.

Pitäjänmäen alueen vesihuoltoverkostoa saneerataan uudella mallilla

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY saneeraa vesihuoltoverkoston Pitäjänmäen, Marttilan ja osittain Reimarlan alueella Helsingissä vuosina 2021 - 2024.

Blominmäen jätevedenpuhdistamon viemärijärjestelyt etenevät

Blominmäen jätevedenpuhdistamon viemärijärjestelyt etenevät, jätevedet virtaavat puhdistamolle 2022

HSY:n kumppanuus Espoon Suvisaariston Vesiosuuskunnan kanssa alkaa

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ryhtyy aiesopimuksen myötä Suvisaariston Vesiosuuskunnan kumppaniksi.

Kiertotalous ja huoltovarmuus HSY:n toiminnan kehittämisen pääkohteina

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän yhtymäkokous hyväksyi kokouksessaan muun muassa HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vesi- ja jätehuollon investointiohjelmat.

Korona-ajan hygieniatuotteet tukkivat jätevesipumppuja

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden jätevedenpuhdistamoille saapuu vuosittain yli 1 000 tonnia sinne kuulumatonta roskaa.

Viilenevä syksy lisää puunpolttoa – Kuiva klapi on tehokas keino vähentää päästöjä

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden teettämän kyselyn mukaan vain harva pääkaupunkiseudun asukas kokee puunpolton savut terveys- tai viihtyvyyshaittana.

HSY jatkaa pientalojen päävesimittareiden vaihtoja

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY jatkaa omakoti-, rivi- ja paritalojen päävesimittareiden määräaikaisvaihtoja 17.8.2020 alkaen.