”Jäteveden puhdistus on kallista”, ”Viemäriin voi heittää mitä vaan” – Nämä ovat vesihuoltoon liittyvät yleisimmät myytit

Yhdyskuntien vesihuoltojärjestelmät sijaitsevat suurelta osin näkymättömissä maan alla ja jäävät ehkä siksi monilta huomioimatta. Talousvesi…

Uusi HSY:n jätevedenpuhdistamo otettu käyttöön – Lämmön suhteen omavarainen laitos tuottaa 70 prosenttia tarvitsemastaan sähköstä

HSY:n Blominmäen jätevedenpuhdistamolla eletään parhaillaan uuden äärellä, kun jätevesi käännetään viemäriverkostossa kohti Blominmäkeä. Se on…

Pumppaamopäästöjä Vantaanjokeen on saatu vähennettyä merkittävästi

Vantaanjoen valuma-alueen vesilaitokset ovat asettaneet visiokseen jätevesiylivuotojen loppumisen.

Pitäjänmäen alueen vesihuoltoverkostoa saneerataan uudella mallilla

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY saneeraa vesihuoltoverkoston Pitäjänmäen, Marttilan ja osittain Reimarlan alueella Helsingissä vuosina 2021 - 2024.

Avustusta Vantaanjoen valuma-alueen vesilaitosten pumppaamopäästöjen hallintaan

Hankkeessa pilotoidaan uutta teknologiaa ja tuotetaan viestintäaineistoja kiinteistöjen viemärisaneeraukseen. Vantaanjoen valuma-alueen vesilaitokset ovat asettaneet visiokseen…

HSY teki ennätystuloksen jäteveden fosforin poistossa

Vuonna 2018 jäteveden puhdistustehokkuus oli erinomaisella tasolla HSY:n kahdella jätevedenpuhdistamolla Viikinmäessä ja Suomenojalla.

Pohjoismaisella yhteistyöllä vahvistetaan Nordic Poly Mark -laatumerkkiä

Pohjoismaat ovat olleet edelläkävijöitä juomavesi- ja jätevesijärjestelmissä käytettävien putkien laadun varmistamisessa eli siinä, että niiden laatu ja turvallisuus soveltuvat Pohjoismaiden erityisiin, haastaviin olosuhteisiin.

Jätevesijärjestelmän uusimisessa saattaa jäädä ilman pätevää suunnittelijaa

Uuden jätevesiasetuksen mukaisesti ranta- ja pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien kunnostukseen on aikaa enää reilu vuosi ja pätevyysrekisterissä on tällä hetkellä vain 23 jätevesijärjestelmien suunnittelijaa.

Jätevesien käsittelyssä epätietoisuutta

Biolanin teettämän kyselyn mukaan jätevesien käsittelyn uusi lainsäädäntö on monella vielä hämärän peitossa.