LEY: Öljylämmityksenkin hiilidioksidipäästöt saadaan nollaan

Lämmitysenergiayhdistyksen tekemien laskelmien mukaan öljylämmityksen päästöjä voidaan leikata reilustikin kohtuukustannuksin.

Valtion tuki nosti ilma-vesilämpöpumppujen suosion jyrkkään kasvuun

Tukihakemukset käsittelevän Pirkanmaan ELY-keskuksen mukaan lähes 70 prosentissa suunnitelluista remonteista öljylämmitys vaihdetaan ilma-vesilämpöpumppuun.

Öljylämmittäjät pohtivat muutoksia lämmitystapaan

Lähes puolet HSY:n kyselyyn vastanneista pientaloasukkaista pääkaupunkiseudulla aikoo muuttaa päälämmitystapaansa seuraavan viiden vuoden aikana, Motivan ja Hyvinkään kaupungin tekemässä kyselyssä Hyvinkäällä harkinnassa olivat erityisesti aurinkosähkö ja lämpöpumput.

Lämpöpumppuala palasi kasvu-uralle

Viime vuonna myytiin yli 60 000 lämpöpumppua. Kuluttajat investoivat niihin 350 miljoonaa euroa. Maalämpöpumppujen vuosimyynti laski 8 %.