Puunpolton päästöt kasvavat ilmojen viiletessä

Puunpolton päästöt kasvavat ilmojen viiletessä, mutta polttotavoilla voi vaikuttaa merkittävästi päästöihin.

Erityispuhtaiden sisätilojen käyttö voi voimistaa oireiluherkkyyttä

Kun työntekijä tai koululainen oireilee pitkittyneesti ja monimuotoisesti eri rakennuksissa, joiden sisäilmassa ei ole todettu…

HSY mittaa Helsingin ilmanlaatua uusissa kohteissa

HSY mittaa Helsingin ilmanlaatua uusissa kohteissa – mittauksilla selvitetään satamien, puunpolton ja liikenteen vaikutusta ilmanlaatuun.

Pääkaupunkiseudun ilmastopäästöt kääntyivät laskuun

Pääkaupunkiseudun ilmastopäästöt vähenivät erityisesti liikenteen, jätteiden käsittelyn ja sähkön osalta. Energiankulutus ei muuttunut merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna.

Sairaaloiden leikkaussalien ilmassa vain vähän mikrobeja

Ilmasta mitattavat mikrobipitoisuudet ovat sairaaloiden leikkaussaleissa leikkausten aikana matalat. Kehitteillä olevan CEN-standardin raja-arvot voisivat olla jopa selvästi matalammat.

Uusi ilmanlaatukartta kertoo ja ennustaa ilmanlaadun

Pääkaupunkiseudulle on kehitetty uusi reaaliaikainen kartta, joka kertoo, millaista ilmaa hengität juuri nyt - ja miten ilmanlaatu muuttuu lähituntien aikana.

HSY laajensi ilmanlaatumittauksiaan

Mittauksilla selvitetään liikenne- ja pientaloalueiden ilmanlaatua sekä lentoliikenteen vaikutusta ilmanlaatuun.