Kiertotalous ja huoltovarmuus HSY:n toiminnan kehittämisen pääkohteina

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän yhtymäkokous hyväksyi kokouksessaan muun muassa HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vesi- ja jätehuollon investointiohjelmat.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän yhtymäkokous hyväksyi kokouksessaan 13.11.2020 muun muassa HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2023 sekä vesi- ja jätehuollon investointiohjelmat vuosille 2021–2030.

Suunnitelman tavoitteiden pohjana ovat strategiset päämäärät ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden edelläkävijä, korkea toimintavarmuus, sujuvat palvelut ja vakaa talous. Toimintaa ohjaa vahvasti myös HSY:n vastuullisuussitoumukset.

eVesihuollon investoinneilla tuetaan saneerauksia ja kaupunkien laajentumista

Vesihuollon toiminnalla ja investoinneille huolehditaan vesihuollon toimintavarmuudesta, turvataan katkeamattoman vesihuoltopalvelun yli miljoonalle asukkaalle ja varautaan vakaviin häiriötilanteisiin yhä paremmin.  Vesihuollon suunnitelmakauden kokonaisinvestoinnit ovat 1 559 M€.

Investointiohjelma jakautuu pääsääntöisesti pääkaupunkiseudun kaupunkien kehittymiseen liittyviin kaupunkilähtöisiin investointeihin, kuten kaavoitusten mukainen laajentuminen ja johtosiirrot sekä vesihuoltojärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitämiseen liittyviin investointeihin, kuten vedenhankinnan ja -puhdistuksen sekä verkoston investoinnit.

– Merkittävin yksittäinen valmistuva investointi suunnitelmakaudella on Blominmäen jätevedenpuhdistamo, mutta kaupunkilähtöiset investoinnit 27 prosentilla ja saneerausinvestoinnit 48 prosentilla muodostavat valtaosan kokonaisinvestoinneista, kertoo HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

Jätehuollon toimilla edennetään kiertotaloutta

Jätehuollon toiminnalla ja investoinneilla taataan jätehuollon luotettavat ja oikea-aikaiset palvelut sekä nostetaan  jätteen, materiaalien ja ravinteiden kierrätys- ja hyötykäyttöastetta.

– Tavoitteenamme on luoda käytännön mahdollisuudet lajitteluun sekä kannustaa asukkaita ohjaavalla hinnoittelulla ja uusilla jäteastioilla lajittelemaan jätteensä siten, että alueemme kotitalousjätteen kierrätysaste nousee 60 prosenttiin, kertoo Inkinen.

– Esimerkiksi uusi monilokeroastia kartonki-, muovi- ja lasipakkausmateriaaleille sekä pienmetallille tuo kattavan ja vähän tilaa vievän lajitteluratkaisun 5–9 asunnon taloyhtiöille.

Jätehuollon muut investointihankkeet keskittyvät ympäristöhaittojen minimoimiseen ja HSY:n toimintojen mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen kiertotalouden hyväksi. Aluepalvelulähtöisissä investoinneissa jatketaan yhteistyötä Kierrätyskeskuksen kanssa, millä valmistellaan uusien Sortti-pienjäteasemakonseptin mukaisten asemien perustamista kierrätyskeskusten yhteyteen ja Sortti-Kierrätystavaratalon toteuttamista.

Jätehuollon suunnitelmakauden kokonaisinvestoinnit ovat 182 M€.

Lue lisää

Katso kaikki