HSY tarjoaa maksutonta ympäristökasvatusta

HSY tarjoaa vuosittain kummikoulutoimintaa kymmenelle peruskoululle pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY tarjoaa vuosittain kummikoulutoimintaa kymmenelle peruskoululle pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. Teeman voi valita kahdesta vaihtoehdosta: kestävä kulutus ja kiertotalous tai elintärkeä vesi. Opetuskokonaisuudet tukevat opetussuunnitelmien tavoitteita.

Hakuaika lukuvuoden 2021–2022 kummikouluksi on auki 8.3.–14.4.2021.

HSY:n kouluille tarjoamassa ympäristökasvatuksen opintokokonaisuudessa koululaiset pääsevät miettimään ja harjoittelemaan arjen ympäristötekoja, joilla voi itse vaikuttaa myönteisten muutosten puolesta. Ohjelmaan osallistuminen antaa näkemystä siitä, mitä kestävä elämäntapa merkitsee ja miten koulussa hankittua osaamista voi käyttää kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Oppitunnit ja -materiaalit ovat opetussuunnitelmien mukaisia ja tukevat koulujen kestävän kehityksen työtä.

Ympäristökasvattaja auttaa koulun oman ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa

Koulut voivat valita kummikouluohjelman kahdesta vaihtoehtoisesta ympäristökasvatusteemasta:

  • Kestävä kulutus ja kiertotalous -teeman sisältöinä ovat jätteen määrän vähentäminen, kiertotalous, lajittelu ja kohtuulliset kulutusvalinnat.
  • Elintärkeä vesi -teeman sisältöinä ovat vesihuoltoon tutustuminen, lähivesien tutkiminen, vesivastuullisuus ja viemärietiketti.

Kummikouluohjelmaan on helppo lähteä mukaan. Jokainen koulu saa oman, nimetyn ympäristökasvattajan, joka auttaa ohjelman suunnittelussa. Lisäksi käytettävissä on tietty määrä ympäristökasvattajan vierailuja, jotka voivat sisältää esimerkiksi ympäristökasvattajan pitämiä oppitunteja, koulun henkilökunnan infotilaisuuden tai apua ympäristöpäivän suunnitteluun.

Jos koronapandemia vielä asettaa rajoitteita, kouluilla pidettävät oppitunnit ja vierailut toteutetaan etänä tai ulkona. HSY tarjoaa myös kummikoulujen opettajille koulutusta, verkostoitumista sekä valmiita oppitunteja ja -materiaaleja.

HSY:n tuottamaan ja rahoittamaan kummikouluohjelmaan valitaan uudet osallistujat vuosittain. Sen toteuttaa kouluilla Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu Polku.

Opetuskokonaisuus antaa kouluille eväitä kestävän kehityksen opettamiseen vuosiksi eteenpäin. Yhdessä teemme maailman kestävimmän kaupunkiseudun.

Lue lisää

Katso kaikki