HSY:n kumppanuus Espoon Suvisaariston Vesiosuuskunnan kanssa alkaa

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ryhtyy aiesopimuksen myötä Suvisaariston Vesiosuuskunnan kumppaniksi.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ryhtyy aiesopimuksen myötä Suvisaariston Vesiosuuskunnan kumppaniksi. Siirtymävaiheen jälkeen voidaan tehdä sopimus HSY:n vesihuoltoon liittymisestä.

HSY:n hallitus hyväksyi aiesopimuksen kokouksessaan 13.11.2020. Aiesopimuksessa sovitaan niistä edellytyksistä ja periaatteista, joita noudattamalla Suvisaariston Vesiosuuskunnan vesihuoltoverkosto voidaan siirtää HSY:lle ja kuntayhtymä voi ottaa järjestettäväkseen Suvisaariston Vesiosuuskunnan asiakkaiden vesihuollon.

Aiesopimus määrittelee HSY:n ja Suvisaariston Vesiosuuskunnan välisen tilanteen siirtymävaiheessa ennen varsinaisen sopimuksen solmimista sekä linjaa varsinaista sopimusta.

– Tavoitteena on, että voimme siirtymävaiheessa riittävällä tarkkuudella arvioida Suvisaariston Vesiosuuskunnan nykyisen järjestelmän teknisen kunnon ja toimivuuden. Määritämme ennen varsinaisen sopimuksen solmimista tarvittavat investoinnit ja sovimme näiden investointien toteuttamisesta Suvisaariston Vesiosuuskunnan ja tarpeen mukaan myös Espoon kaupungin kanssa, toteaa HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

Aiesopimus ei vielä muuta Suvisaariston Vesiosuuskunnan asiakkaiden asemaa.

Varsinainen sopimus voimaan vuoden 2023 alusta

Aiesopimuksen on tarkoitus johtaa varsinaiseen sopimukseen. Varsinaisen sopimuksen tavoitteena olisi siirtää vastikkeetta 1.1.2023 alkaen Suvisaariston Vesiosuuskunnan vesihuoltoverkoston omistus sekä siihen kuuluvat vastuut ja velvoitteet HSY:lle.

Tämän jälkeen HSY vastaisi vesihuoltopalveluista alueen kiinteistöille sekä verkoston kunnossapidosta, peruskorjausinvestoinneista ja kehittämisestä. Vesiosuuskunnan asiakkaiden kannalta varsinainen sopimus tarkoittaisi, että Suvisaariston Vesiosuuskuntaan liittyneistä ja osuuskunnan toiminta-alueeseen kuuluvista kiinteistöistä tulisi HSY:n vesihuollon asiakkaita.

Näiden kanssa tehtäisiin liittymis- ja käyttösopimukset noudattaen HSY:n yleisiä sopimus- ja toimitusehtoja.

– Osuuskunnan toimintaa säätelevät samat veden laatuun ja toimintavarmuuteen liittyvät velvoitteet ja säännökset kuin suuria vesilaitoksia. Vesilaitoksien toimintaa säätelevät kiristyvät velvoitteet muodostuvat tulevaisuudessa liian suuriksi pienille toimijoille kuten Suvisaariston Vesiosuuskunta. Lisäksi osuuskunnan nykyinen toiminta nojaa voimallisesti talkoopohjaiseen työhön sekä eri osa-alueita turvaaviin yhteistyöverkostoihin. Nykyinen talkootoimintaan nojaava malli ei pidemmän päälle pysty vastaamaan tämän päivän vaateisiin, toteaa Suvisaariston vesiosuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Heikki Sirelius aiesopimuksen hyväksymiseen johtaneista syistä.

HSY ja Suvisaariston Vesiosuuskunta selvittävät myös osuuskunnan toiminta- alueen ulkopuolella olevien mutta osuuskunnan verkkoon kuuluvien kiinteistöjen vesihuollon toteutusmallin. Selvitettävänä on, miten alueet liittyisivät HSY:n vesihuoltoon: jatkaako Suvisaariston Vesiosuuskunta toimintaansa saarien osalta yhteisesti vai onko tarpeen perustaa saarikohtaisia osuuskuntia.

Lue lisää

Katso kaikki