Uusi HSY:n jätevedenpuhdistamo otettu käyttöön – Lämmön suhteen omavarainen laitos tuottaa 70 prosenttia tarvitsemastaan sähköstä

Blominmäen jätevedenpuhdistamo poistaa jätevedestä yli 96 prosenttia sen sisältämästä fosforista ja orgaanisesta aineesta sekä yli 90 prosenttia typestä. Kuva: HSY

HSY:n Blominmäen jätevedenpuhdistamolla eletään parhaillaan uuden äärellä, kun jätevesi käännetään viemäriverkostossa kohti Blominmäkeä. Se on suunniteltu tehtäväksi tiiviissä tahdissa loppuvuoden 2022 aikana neljästä eri kohtaa. Samanaikaisesti ajetaan Suomenojan puhdistamon toimintaa alas vaiheittain, kertoo HSY tiedotteessaan.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY puhdistaa piakkoin 1,3 miljoonan asukkaan jätevedet Blominmäessä Espoossa ja Viikinmäessä Helsingissä. Samalla Espoon Suomenojan jätevedenpuhdistamon käyttö päättyy. Blominmäessä puhdistetaan alkuvaiheessa noin 400 000 asukkaan jätevedet. 

Kun prosessi saadaan Blominmäessä toimimaan normaalisti, se parantaa läntisen pääkaupunkiseudun jäteveden puhdistustulosta. HSY:n tiedotteen mukaan Blominmäen jätevedenpuhdistamo poistaa jätevedestä yli 96 prosenttia sen sisältämästä fosforista ja orgaanisesta aineesta sekä yli 90 prosenttia typestä. Vaikka asukasmäärä ja puhdistettavan jäteveden määrä tulevaisuudessa kasvaa, sekä asukaskohtainen kuormitus että kokonaiskuormitus Itämereen vähenevät nykyisestä erityisesti typen osalta.

− Euroopan ja maailmankin mittakaavassa huipputehokas jätevedenpuhdistus suojelee rannikkovesiä ja Itämerta. Voimmekin Blominmäen käyttöönoton kohdalla puhua tämän vuosikymmenen merkittävimmästä ympäristöteosta Suomessa, toteaa HSY:n toimitusjohtaja Tommi Fred tiedotteessa.

Blominmäessä ja HSY:n toisella jätevedenpuhdistamolla Viikinmäessä on pitkälti samanlainen puhdistusprosessi. Blominmäessä kiekkosuodattimilla fosforinpoisto nousee hieman Viikinmäkeen verrattuna. Jätevedenpuhdistamolta lähtevän veden fosforipitoisuus saadaan 0,1 mg/l:n tuntumaan, kun se Viikinmäessä on 0,2 mg/l:n tasolla. 

Puhdistamo on Viikinmäen tapaan rakennettu pääosin kallion sisään. Puhdistamon prosessiratkaisut edustavat useissa muissa käyttökohteissa testattua tekniikkaa. Puhdistamon jälkikäsittelyyn kuuluu biologinen typpisuodatus, kiekkosuodatus ja uv-käsittely.  

Jäteveden puhdistus kuluttaa paljon energiaa, mutta jätevettä voidaan käyttää myös hiilineutraaliin energiantuotantoon. Puhdistamon mädättämöissä syntyy jätevesilietteestä biokaasua, jota poltetaan kaasumoottoreissa. Ne tuottavat merkittävän osan puhdistamon sähkön ja lämmön tarpeesta. 

− Puhdistamolla on muitakin energiaviisaita ratkaisuja, joiden ansiosta se on lämmön suhteen omavarainen ja pystyy tuottamaan noin 70 prosenttia tarvitsemastaan sähköstä. Lisäksi Fortum käyttää puhdistetun jäteveden sisältämää lämpöä kaukolämmön tuotantoon, kuten on jo tehty Suomenojan aikana, kertoo vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen tiedotteessa.

Lue lisää

Katso kaikki