Blominmäen jätevedenpuhdistamon viemärijärjestelyt etenevät

Blominmäen jätevedenpuhdistamon viemärijärjestelyt etenevät, jätevedet virtaavat puhdistamolle 2022

Blominmäen jätevedenpuhdistamon viemärijärjestelyt etenevät, jätevedet virtaavat puhdistamolle 2022.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY rakentaa Espoon Blominmäkeen uutta jätevedenpuhdistamoa sekä tulo- ja purkutunneleita. Tunneleiden rakentamisen lisäksi on tulotunneliin tehtävä viemäriliitoksia ja pääviemäreiden kääntöjä, jotta puhdistamon viemäröintialueen jätevesi virtaa Blominmäkeen vuonna 2022.

Blominmäen viemäritunnelit ja niihin kytkeytyvät viemärijärjestelyt liittävät uuden kalliopuhdistamon nykyiseen viemäriverkostoon. HSY:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 11.12.2020 kolmen viemäriliitoksen rakentamisurakan sekä hankesuunnitelman pääviemäreiden käännöistä vuosina 2021-2030.

Kolmen viemäriliitoksen rakentamisurakassa Blominmäen tuloviemäritunneliin tehdään viemäriliitokset Riimukalliossa, Friisilässä ja Suomenojalla. Noin viiden miljoonan kustannukset vaativan urakan hoitaa GRK Infra Oy.

– Suomenojan viemäriliitoksen kautta johdetaan vedet tunneliin muun muassa kehittyvältä Finnoon alueelta, joten näin varaudumme alueen rakentumiseen lähivuosien aikana, toteaa HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

Hallituksessa hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti nykyiselle Suomenojan jätevedenpuhdistamolle johtavan pääviemärin käännöt rakennetaan valmiiksi ennen Blominmäen jätevedenpuhdistamon käyttöönottoa. Pääviemärin liitokset tulotunneliin tehdään sitä mukaa, kun jätevettä voi johtaa uudelle puhdistamolle. Muut liitokset toteutetaan jätevedenpuhdistamon käyttöönoton jälkeen.

Tulotunneli Suomenojan ja Blominmäen välille valmistuu kesällä 2021. Sen pituus on noin 8,8 kilometriä. Tunneli viettää hieman, jotta jätevesi voidaan johtaa siinä painovoimaisesti puhdistamolle. Viemärivesiä johdetaan tulotunneliin sekä Suomenojalta että useassa kohdin tunnelia kaikkiaan seitsemän liitoksen kautta.

Puhdistetun jäteveden purkutunneli Blominmäen ja Suomenojan välille valmistuu myös kesällä 2021. Sen pituus on noin 8,4 kilometriä. Suomenojalla purkutunneli yhdistyy olemassa olevaan meritunneliin, joten purkutunnelin kokonaispituudeksi muodostuu noin 16 kilometriä.

Infolaatikko

• Blominmäen jätevedenpuhdistamo otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana. Uusi puhdistamo korvaa nykyisen Suomenojan jätevedenpuhdistamon Espoossa. Blominmäen kallioluolastoon tehdään jäteveden puhdistusaltaat ja pääosa puhdistamon muistakin tiloista.
• Valmistuttuaan puhdistamo käsittelee 400 000 asukkaan jätevedet Espoosta, Länsi-Vantaalta ja Kauniaisista sekä Kirkkonummelta ja Siuntiosta.
• Uuden jätevedenpuhdistamon myötä ravinnekuormitus Itämereen vähenee nykyisestä kuormituksesta. Puhdistustavoitteet ovat selvästi korkeammat kuin EU:n vaatimukset ja HELCOMin (Helsinki Commission) suositukset.
• hankesivut: hsy.fi/blominmaki

Lue lisää

Katso kaikki