Lakiluonnos lausunnoille: avustuksia sisäilmaongelmaisten asuntojen kuntotutkimuksiin ja perusparannusten suunnitteluun

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jolla otettaisiin käyttöön avustukset kosteus- ja homevaurioituneiden ja sisäilmaongelmaisten…

Motiva ja YM tiedottavat: Materiaalitorilla tavataan

Materiaalitori on digitaalinen alusta, jossa voi ilmoittaa ja etsiä tarjolla olevia ja tarvittavia jätteitä, sivuvirtoja sekä näihin liittyviä palveluja.  

Ympäristöministeriö selvitti muovien käyttöä rakennuksissa

Ympäristöministeriön selvitys kerrostalojen ja päiväkotien muoveista osoittaa, että muoveja on lähes kaikissa rakennusosissa, mutta yksittäisessä rakennuksessa muovien määrä muihin materiaaleihin verrattuna pieni.

Ääneneristysvaatimuksia melualueilla täsmennetään asetusmuutoksella

Ympäristöministeriö antoi rakennusten ääniympäristön suunnittelua ja toteutusta koskevan asetuksen muutoksen.

ARA-asuntokantaa korjaamalla ikääntyneille hyvää asumista

Ympäristöministeriö on julkaissut selvityksen ARA-asuntojen korjaamisesta esteettömiksi ja ikääntyneiden asumiseen sopiviksi.

Uusi opas esteettömään rakentamiseen

Ympäristöministeriö julkaisi päivitetyn oppaan esteettömän rakennuksen ja ympäristön suunnittelun tueksi. Suunnittelijoiden, rakennuttajien, rakentajien ja viranomaisten…

Maankäyttöpäätökset halutaan digitaalisiksi

Ympäristöministeriö on käynnistänyt Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset-hankkeen, jonka tarkoituksena on edistää maankäyttöpäätösten digitalisointia.

Rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmässä kehitettävää

Rakennusten kasvihuonekaasupäästöjä on tarkoitus ohjata tulevaisuudessa lainsäädännöllä joko päästökattojen avulla tai palkitsemalla pienemmästä hiilijalanjäljestä. Tavoiteltavien rajojen täyttymistä tullaan seuraamaan hiilijalanjäljen arviointimenetelmällä, joka oli vuodenvaihteessa lausunnolla.