Uudistunut energiatodistusasetus astuu voimaan

Uudistunut asetus kannustaa määräystasoa energiatehokkaampaan rakentamiseen.

Haja-asutuksen jätevesisääntely muuttuu

Uuden asetuksen keskeinen muutos on sääntelyn yksityiskohtaisuudesta luopuminen.

Asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta lausunnolle

Jatkossa työmaan kosteudenhallintasuunnitelmassa olisi nimettävä työmaan kosteudenhallinnasta vastaava henkilö.