Motiva ja YM tiedottavat: Materiaalitorilla tavataan

Materiaalitori on digitaalinen alusta, jossa voi ilmoittaa ja etsiä tarjolla olevia ja tarvittavia jätteitä, sivuvirtoja sekä näihin liittyviä palveluja.  

Materiaalitori on digitaalinen alusta, jossa voi ilmoittaa ja etsiä tarjolla olevia ja tarvittavia jätteitä, sivuvirtoja sekä näihin liittyviä palveluja.

Materiaalitori edistää kiertotaloutta saattamalla konkreettisesti materiaaleja hyötykäyttöön. Materiaalitori avautui 8.4. osoitteessa materiaalitori.fi .

Materiaalitorin avulla voidaan osoittaa avoimesti ja läpinäkyvästi, onko kunnan tarjoamalle niin sanotulle TSV-palvelulle vaihtoehtoja. TSV-palvelu tarkoittaa sitä, että kunta on velvollinen järjestämään toissijaisesti muun kuin ensisijaiselle vastuulleen kuuluvan jätteen jätehuollon, jos jätteen haltija tätä pyytää yksityisen palvelun tarjoajan puuttuessa ja jos jäte soveltuu kunnan jätehuoltojärjestelmään.

”Jätelain uudistumisesta seuraa uusia velvollisuuksia jätteen haltijoille ja kuntien jätelaitoksille, mutta se myös selkeyttää jätehuoltovastuita”, ”, asiantuntija Jenni Lehtonen Ympäristöministeriöstä toteaa.

”Alustan avulla jätteen haltija voi läpinäkyvästi osoittaa, että saatavilla ei ole kohtuullista markkinaehtoista jätehuoltopalvelua. Tämä niin sanottu markkinapuute on jo nykyisin TSV-palvelun hyödyntämisen edellytys.”

Tietoalustan kehittäminen on osa jätelain (646/2011) kaksivaiheista uudistusta. Uudistuksen toisen vaiheen lakimuutokset hyväksyttiin eduskunnassa 27.2.2019. Jätelain muutos astuu voimaan vuoden 2020 alussa.

Uudistuksen myötä jätteen haltijan on etsittävä Materiaalitorin avulla jätteelleen ensin markkinaehtoista jätehuoltopalvelua ennen kuin se voi pyytää kunnan jätelaitokselta kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua silloin, kun toissijaisen jätehuoltopalvelun arvo on yli 2 000 euroa vuodessa.

”Materiaalitori on avoin ja maksuton palvelu kiertotalouden ammattimaisille toimijoille. Nyt käynnistyvässä pilottivaiheessa palvelun käytöstä kerätään palautetta ja palvelua kehitetään edelleen. Lisäksi niin sanottujen TSV-pyyntöjen tekemistä voidaan testata tiettyjen kunnallisten jätelaitosten alueilla”, johtava asiantuntija Ilkka Hippinen Motivasta muistuttaa.

Tietoalustalla voi vapaasti ilmoittaa eri jätteistä, sivuvirroista ja näihin liittyvistä palveluista. Sen kautta voi helposti tarkastella ilmoitettuja materiaalivirtoja alueittain ja materiaalityypeittäin.

Siten myös materiaalien hyödyntäjät löytävät helpommin tarvitsemiaan materiaaleja ja teollisten symbioosien toteutus saa vauhtia.

Lue lisää

Katso kaikki