Ääneneristysvaatimuksia melualueilla täsmennetään asetusmuutoksella

Ympäristöministeriö antoi rakennusten ääniympäristön suunnittelua ja toteutusta koskevan asetuksen muutoksen.

Ympäristöministeriö antoi rakennusten ääniympäristön suunnittelua ja toteutusta koskevan asetuksen muutoksen.

Ääniympäristöasetuksen muutos täsmentää rakennuksen ulkovaipan ääneneristysvaatimusta melualueilla. Ääniympäristön huomioiminen on aikaisempaa tärkeämpää, koska melualueiden läheisyyteen rakentaminen, ympäristömelu ja rakennusten sisätilojen äänilähteet ovat lisääntyneet.

Asetuksen muutoksella täsmennetään asetuksen esitysmuotoa uuden rakennuksen ulkovaipan ääneneristysvaatimuksista melualueilla sekä kevennetään parvekkeiden äänitasovaatimusta. Asetusta sovelletaan ensisijaisesti uudisrakentamisessa.

Korjausrakentamisessa ja rakennuksen käyttötarkoitusta muutettaessa rakennuksen ääniympäristöä koskevat vaatimukset määräytyvät lähtökohtaisesti aina rakennuksen valmistusaikana voimassa olleiden säädösten mukaisesti. Asetus tulee voimaan 1.4.2019.

Lue lisää

Katso kaikki