Ääneneristysvaatimuksia melualueilla täsmennetään asetusmuutoksella

Ympäristöministeriö antoi rakennusten ääniympäristön suunnittelua ja toteutusta koskevan asetuksen muutoksen.