Motiva: Tietohubi kestävästä rahoituksesta

Motiva käynnistää yhdessä ympäristöministeriön, Energiaviraston sekä Suomen Kuntaliiton, Kaupan liiton, Elinkeinoelämän Keskusliiton, RAKLIn ja Suomen…

Ympäristöministeriö tiedottaa: ARA-asuntojen korjausavustukseen korotus

Valtioneuvosto antoi 3.6.2021 asetuksen, jolla parannetaan ARA-asuntojen korjaamiseen tarkoitetun avustuksen ehtoja ja nostetaan avustuksen enimmäismäärää.…

Öljylämmityksen vaihtajille tarjottavaan avustukseen 10 miljoonan euron lisäpotti – avustuksen suosio jatkunut hurjana

Vuoden ensimmäisessä lisätalousarvioesityksessä osoitetaan 10 miljoonan euron määräraha avustukseen, jota tarjotaan pientalojen omistajille öljylämmitysjärjestelmän vaihtamiseksi…

Ympäristöministeriöltä rakennusten teknisten järjestelmien energiatehokkuutta parantava asetus

Ympäristöministeriö on antanut asetuksen, jolla säädetään energiatehokkuuden vaatimukset rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmille, paikallisille sähköntuotantojärjestelmille sekä…

Rakennuksen laskennallinen hiilijalanjälki voi vaihdella huomattavasti käytettyjen laskentaoletusten mukaan

Ympäristöministeriön luonnos vähähiilisyyden arviointimenetelmästä sisältää muuttujia, jotka vaikuttavat suuresti laskentatuloksiin, vaikka itse rakennus pysyisi samanlaisena…

Avustusta öljylämmityksestä luopumiseen

Pientalon omistajat voivat hakea uutta avustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamisesta ja lämmitysmuodon muuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteistyöllä tulosta

Ympäristöministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö tiedottavat, että valtion ja Helsingin seudun kuntien edellisen, vuosille 2016–2019…

Rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmä siirtyy rakennushankkeiden testattavaksi

Ympäristöministeriö aloittaa rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän testauksen. Syksyllä 2019 alkavan ja kesään 2020 asti kestävän testausjakson…