Esteetön Suomi -palkinto 2019 Pauno Narjukselle ja Emilia Mäkirannalle

Asennetta tarvitaan, sillä esimerkiksi rakentamisen lainsäädännön minimimääräyksiä noudattamalla ei vielä saada aikaan kaikille soveltuvaa ja yhdenvertaista ympäristöä.

ARA-asuntokantaa korjaamalla ikääntyneille hyvää asumista

Ympäristöministeriö on julkaissut selvityksen ARA-asuntojen korjaamisesta esteettömiksi ja ikääntyneiden asumiseen sopiviksi.

Pasilan Tripla on esteettömyyden edelläkävijä

Uusi video havainnollistaa, miten Triplassa asutaan, työskennellään ja liikutaan tulevaisuudessa.

Uusi opas esteettömään rakentamiseen

Ympäristöministeriö julkaisi päivitetyn oppaan esteettömän rakennuksen ja ympäristön suunnittelun tueksi. Suunnittelijoiden, rakennuttajien, rakentajien ja viranomaisten…

Helsingin yliopiston päärakennus peruskorjataan

Helsingin yliopiston päärakennus peruskorjataan vastaamaan nykyisiä teknisiä ja toiminnallisia vaatimuksia.

Esteettömään rakentamiseen julkaistiin ohje

Ympäristöministeriön julkaisema ohje täydentää vuoden alussa voimaan tullutta rakennusten esteettömyyttä koskevaa valtioneuvoston asetusta.