Maankäyttöpäätökset halutaan digitaalisiksi

Ympäristöministeriö on käynnistänyt Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset-hankkeen, jonka tarkoituksena on edistää maankäyttöpäätösten digitalisointia.

Ympäristöministeriö on käynnistänyt Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeen, jonka tarkoituksena on edistää maankäyttöpäätösten digitalisointia.

Ympäristöministeriön Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset –hankkeen tarkoituksena on edistää maankäyttöpäätösten digitalisointia.Hanke tuottaa tulevaa lakiuudistusta varten arvokasta tietoa esimerkiksi asiakaslähtöisistä ja sähköisistä työmenetelmistä sekä tiedon hyödyntämisestä päätöksenteossa. Maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät päätökset ovat vaihtelevasti saatavilla kuntien moninaisten käytäntöjen ja eri vaiheessa olevien digitalisaatioprosessien vuoksi. Siksi kokonaiskuvan muodostaminen niistä on hankalaa.

Ympäristöministeriö on valinnut hankkeen toteuttajaksi Ramboll Finland Oy:n luotsaaman konsulttiyhteenliittymän, johon kuuluvat myös Ubigu Oy, Spatineo Oy sekä Navinova Oy. Hankkeen tulokset julkaistaan vuoden 2019 lopussa. Eduskunta on myöntänyt hankkeelle puoli miljoonaa euroa. Hanke tehdään yhdessä kuntien, maakuntien ja muiden alan toimijoiden kanssa.

Lue lisää

Katso kaikki