Pohjoismaisella yhteistyöllä vahvistetaan Nordic Poly Mark -laatumerkkiä

Pohjoismaat ovat olleet edelläkävijöitä juomavesi- ja jätevesijärjestelmissä käytettävien putkien laadun varmistamisessa eli siinä, että niiden laatu ja turvallisuus soveltuvat Pohjoismaiden erityisiin, haastaviin olosuhteisiin.