Jätevesijärjestelmän uusimisessa saattaa jäädä ilman pätevää suunnittelijaa

Uuden jätevesiasetuksen mukaisesti ranta- ja pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien kunnostukseen on aikaa enää reilu vuosi ja pätevyysrekisterissä on tällä hetkellä vain 23 jätevesijärjestelmien suunnittelijaa.

Haja-asutusalueiden jätevesiremontteja lykätään tietoisesti

Uponorin toteuttaman jätevesiremonttitutkimuksen mukaan haja-asutusalueella asuvien tietämys uudesta jätevesilainsäädännöstä on suhteellisen hyvä.

Haja-asutuksen jätevesisääntely muuttuu

Uuden asetuksen keskeinen muutos on sääntelyn yksityiskohtaisuudesta luopuminen.

Uusi hajajätevesiasetus lausunnolle

Luonnoksen tavoitteena on haja-asutuksen talousjätevesien kiinteistökohtaista käsittelyä koskevan sääntelyn kohtuullistaminen ja selkeyttäminen.