Pumppaamopäästöjä Vantaanjokeen on saatu vähennettyä merkittävästi

Vantaanjoen valuma-alueen vesilaitokset ovat asettaneet visiokseen jätevesiylivuotojen loppumisen.