”Jäteveden puhdistus on kallista”, ”Viemäriin voi heittää mitä vaan” – Nämä ovat vesihuoltoon liittyvät yleisimmät myytit

Vessanpyttyyn ei tule laittaa sinne kuulumatonta tavaraa. Piirros: Pertti Väyrynen

Yhdyskuntien vesihuoltojärjestelmät sijaitsevat suurelta osin näkymättömissä maan alla ja jäävät ehkä siksi monilta huomioimatta. Talousvesi tulee hanasta, ja käytetty vesi poistuu viemäriin. Tavallinen vedenkäyttäjä harvemmin kuitenkaan ajattelee, mitä vesihuollon järjestäminen ja tuottaminen vaatii.

Tuoreessa tietokirjassa Vesihuollon myytit avaamme vesihuoltoon liittyviä yleisimpiä uskomuksia. Määrittelemme myytin seuraavasti: pitkään vallinnut uskomus, joka on vähintäänkin kyseenalainen tutkitun tiedon näkökulmasta.

Usein ajatellaan, että veden käsittely ja jäteveden puhdistus olisivat kallista toimintaa. Todellisuudessa niiden yhteinen osuus vesihuollon kokonaiskustannuksista on korkeintaan 20 prosenttia. Yli 80 prosenttia sekä pääoma- että käyttökustannuksista muodostuu vesijohto- ja viemäriverkostoista ja niiden hallinnasta.

Usein uskotaan, että talousvesi ja jätevesi yhdessä maksaisivat kohtuuttomasti. Suomessa kuutio vettä mukaan luettuna jätevesi maksaa omakotiasukkaalle keskimäärin kuusi euroa kuutiometriltä eli 0,6 senttiä litraa kohti. Tämän on arvioitu olevan noin kaksi prosenttia kotitalouksien nettotuloista.

Kirjoittajat ovat Tampereen yliopiston dosentteja vesihuoltopalveluiden tutkimusryhmästä.

___________________________________________________________________________________________

Tämä teksti on näyte Talotekniikka-lehden 8/2022 jutusta. Millaisia muita vesihuoltoon liittyviä myyttejä on olemassa? Minkälaisia ehdotuksia kirjoittajat ovat tehneet vesihuoltolain uudistamiseksi? Lue lisää ja klikkaa näköislehteen tästä.

Lue lisää

Katso kaikki