Ison Omenan iso pumppuprojekti – ”Laskennallinen energiansäästö liikkuu sadoissa tuhansissa euroissa”

Ison Omenan energiahankkeessa vaihdetaan 171 pumppua kolmessa vaiheessa. Vastuullisuus, toimintavarmuus ja energiansäästö ovat hankkeen johtotähdet.

Lämpökamera avuksi lämpövuotojen havaitsemisessa – ”Kuvien tulkinnassa pitää olla tarkkana”

Lämpökamera havaitsee ja mittaa esineiden tai ympäristön lämpösäteilyä. Se voi olla hyödyllinen apuväline rakennusten lämpövuotojen selvittämisessä. 

Uutta tutkimustietoa ilmanvaihdon jaksottamisen vaikutuksista

Tutkimustulosten perusteella ilmanvaihdon jaksottaminen rakennuksen käyttöaikojen mukaan ei oikein toteutettuna heikennä sisäilman laatua. 

Ilmanvaihto- ja sprinkleriurakoitsija valittu Hoasin historian suurimpaan rakennushankkeeseen

Kohde on kokonaisuudessaan myös Hoasin kaikkien aikojen suurin yksittäinen rakennushanke.

EU:n energiadirektiivit tuovat työtä talotekniikka-alalle

EU kiristää uusissa direktiiveissään energiansäästötavoitteita. Muutos kasvattaa talotekniikka-alan roolia uudisrakentamisessa ja olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuustavoitteiden saavuttamisessa. Tarpeenmukainen ilmanvaihto vaaditaan kaikissa muissa kuin asuinrakennuksissa.

Onko nyt hyvä hetki sijoittaa kodin energiatehokkuuteen?

Oikein suunnitelluilla, ajoitetuilla ja toteutetuilla korjauksilla ylläpidetään kiinteistön asumismukavuutta ja -terveyttä sekä arvoa.

Talotekniikan säädöt ja järjestelmät kuntoon talven varalle

Järjestelmien testaamisen voi aloittaa lämmitysjärjestelmästä.

Kaksi kanavistoa, kaksi ilmanvaihtostrategiaa – Uusi tutkimus ajoittaisesta ilmanvaihdosta

Voiko ilmanvaihdon sulkea yöksi julkisissa rakennuksissa? Aiheesta löytyy nyt uutta tutkimusta ilmanvaihtokanavien mikrobikasvuston näkökulmasta.

Salon sairaalan uudisrakennuksen ilmanvaihtourakoitsija on valittu

Assemblinin Turun yksikkö toteuttaa kohteen kaikki IV-urakkatyöt pääurakkaan alistettuna sivu-urakkana. Assemblin aloittaa kohteessa työskentelyn loppuvuodesta…

Rakennusten jäähdytyksellä ja riittävällä ilmanvaihdolla voidaan torjua helteen terveyshaittoja ja hengitystieinfektioita

Aalto-yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Filha ry:n valtioneuvostolle laatiman tutkimuksen mukaan rakennukset ylilämpenevät merkittävästi kuuman hellekesän aikana.