HSY laajensi ilmanlaatumittauksiaan

Mittauksilla selvitetään liikenne- ja pientaloalueiden ilmanlaatua sekä lentoliikenteen vaikutusta ilmanlaatuun.