Sairaaloiden leikkaussalien ilmassa vain vähän mikrobeja

Ilmasta mitattavat mikrobipitoisuudet ovat sairaaloiden leikkaussaleissa leikkausten aikana matalat. Kehitteillä olevan CEN-standardin raja-arvot voisivat olla jopa selvästi matalammat.

Ilmasta mitattavat mikrobipitoisuudet ovat sairaaloiden leikkaussaleissa leikkausten aikana matalat. Kehitteillä olevan CEN-standardin raja-arvot voisivat olla jopa selvästi matalammat.

Aleksanteri Setälä tutki Aalto-yliopistolle tekemässään talotekniikka-alan diplomityössään Leikkaussalin ilmanvaihdon todentamismittaukset leikkaussalien mikrobipitoisuuksia. Tarkoituksena oli saada yleiskuva suomalaisten leikkaussalien ilmanpuhtauden tasosta ja taustatietoa myös standardityöryhmän käyttöön.

Sairaaloiden leikkaussalien ilman puhtaudella on suuri vaikutus potilasturvallisuuteen, koska merkittävä osa leikkaushaavaan kulkeutuvista mikrobeista pääsee sinne ilman kautta. Suomessa on aiemmin selvitetty leikkaussalien ilmanlaatua vain silloin, kun salit eivät ole...

Tämä artikkeli on tarjolla vain Talotekniikka-lehden tilaajille.

Tilaa lehti

Oletko jo tilaaja?

Lue lisää

Katso kaikki