Puuta poltettiin viime vuonna enemmän kuin koskaan

Viime vuonna puuta poltettiin enemmän kuin koskaan, noin seitsemän miljoonaa kiintokuutiota. Tämä tuottaa energiaa enemmän kuin Olkiluodon kaksi ydinvoimalaa.

Tulisijojen yhdysputkissa paloturvallisuusriski

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) asetti kahden eri valmistajan yhdysputkia myyntikieltoon.

Tulisija lämmittää vaikka sähkö loppuu

Puulämmitys on yhä kannattava ratkaisu huoltovarmuuden ja energiankulutuksen piikkien näkökulmasta.

Puukiukaan valinnalla on vaikutusta hengitysilman laatuun

Puukiukaiden päästöt huonontavat hengitysilmaa omakotialueilla – KIUAS-hanke selvittää saunan kiukaiden päästöjä.

Pieniä savupiippuja koskeva asetusluonnos lausunnolle

Tavoitteena on vähentää vahinkoja, jotka johtuvat savupiippujen suunnittelun ja toteutuksen sekä virheellisen käytön ja huollon puutteista.

Tulisijat tärkeä osa energiajärjestelmää

Tulisijojen merkitys energiataloudessa ei ole vähäinen: peräti 40 prosenttia pientalojen lämmitysenergiasta saadaan polttopuusta.

Tulisijan päästöt pienemmiksi

Pientalojen koko lämmitysenergiasta polttopuu muodostaa noin 40 % ja lämmittämiseen käytetään noin 2,2 miljoonaa tulisijaa.