Tulisijojen yhdysputkissa paloturvallisuusriski

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) asetti kahden eri valmistajan yhdysputkia myyntikieltoon.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) asetti kahden eri valmistajan yhdysputkia myyntikieltoon.

Tukes testautti neljän eurooppalaisen valmistajan metallisia yhdysputkia eli putkia, joillaliitetään yhteen hormi ja tulisija. Testeissä selvitettiin, täyttävätkö tuotteet niitä koskevan standardin vaatimukset kaasutiiveyden, palonkestävyyden ja nokipalon osalta.

Kroatialaisen Color Emajlin valmistamissa metallisissa yhdysputkissa havaittiin puutteita, jotka voivat aiheuttaa paloturvallisuusriskin. Yhdysputket eivät täyttäneet kaasutiiveysvaatimuksia eivätkä läpäisseet nokipalokoetta. Itävaltalaisen Bertrams GmbH & Co KG:n valmistamissa metallisissa yhdysputkissa havaittiin myös puutteita, jotka voivat aiheuttaa paloturvallisuusriskin. Kyseiset putket eivät läpäisseet nokipalokoetta.

Kaksi muuta metallisten yhdysputkien valmistajaa testautti Tukesin testaustulosten seurauksena yhdysputkiensa suojaetäisyydet uudelleen kokeellisesti. Testausten perusteella valmistajat lisäsivät yhdysputkiensa suojaetäisyyksiä standardien vaatimusten mukaisiksi.

Lue lisää

Katso kaikki