Pieniä savupiippuja koskeva asetusluonnos lausunnolle

Tavoitteena on vähentää vahinkoja, jotka johtuvat savupiippujen suunnittelun ja toteutuksen sekä virheellisen käytön ja huollon puutteista.