Tulisijojen yhdysputkissa paloturvallisuusriski

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) asetti kahden eri valmistajan yhdysputkia myyntikieltoon.