Tulisijan päästöt pienemmiksi

Pientalojen koko lämmitysenergiasta polttopuu muodostaa noin 40 % ja lämmittämiseen käytetään noin 2,2 miljoonaa tulisijaa.

Modernit, vähäpäästöiset varaavat tulisijat polttavat puuta puhtaammin kuin vanhat tulisijat. Puun pienpolton haitallisia pienhiukkaspäästöjä voidaan vähentää merkittävästi myös opettelemalla polttamaan puuta oikein.

”Modernin polttotekniikan lisäksi oikeat käyttötavat ovat avainasemassa”, painottaa pienpolton aiheuttamiin pienhiukkaspäästöihin ja tulisijojen polttotekniikkaan perehtynyt dosentti Jarkko Tissari Itä-Suomen yliopistosta.

Huonosti toteutetusti puunpoltossa päästöt voivat olla jopa monisatakertaiset hyvään polttoon verrattuna.

”Hyvässä tulisijassa hiilimonoksidin (CO) päästöraja on koko palamisen ajalta mitattuna korkeintaan 1500 mg/m3 (13% O2) ja hyötysuhde yli 80%”, kertoo Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY ry:n puheenjohtaja Tuomo Järvinen.

Jopa Ekosuunnitteludirektiiviä tiukemmat Saksassa voimassa olevat päästörajat täyttäviä tulisijoja markkinoilla on paljon, sillä monet suomalaiset tulisijavalmistajat vievät tuotteitaan Saksaan.

Oli käytössä minkälainen tulisija tahansa, sen pienhiukkaspäästöt voi pitää minimissään polttamalla puuta oikein.

”Monet lämmittävät asiaa ajattelematta niin, kuin ovat aina tehneet”, Jarkko Tissari arvelee.

Hänen mukaansa yleisin virhe on latoa tulipesä liian täyteen. Näin savukaasuja muodostuu kerralla enemmän, kuin ehtii palaa. Haitalliset pienhiukkaspäästöt ovat epätäydellisen palamisen tulosta.

Nopein tapa vähentää puun polton pienhiukkaspäästöjä olisikin opettaa kaikki polttamaan puuta oikein ja siten puhtaasti.

Tulisijassa pitäisi polttaa vain puhdasta, kuivaa ja sopivan kokoista puuta. Roskia ei saisi käyttää sytykkeenä.

Tumma tai ruskea savu on merkki huonosta palamisesta. Näkymätönkään savu ei tosin tarkoita, etteikö pienhiukkaspäästöjä tulisi.

 

Tukea tulisijan vaihtoon

Puuta tullaan jatkossakin polttamaan suomalaisissa tulisijoissa, sillä se on asuntojen lämmityksessä merkittävä energian lähde. Pientalojen koko lämmitysenergiasta polttopuu muodostaa noin 40 % ja lämmittämiseen käytetään noin 2,2 miljoonaa tulisijaa.

Jotta puun pienpolton pienhiukkaspäästöjä saataisiin vähennettyä mahdollisimman nopeasti, vanhimmat ja tehottomimmat tulisijat kannattaisi uusia pikaisesti. Monilla – usein juuri puulämmityksestä eniten riippuvaisilla talouksilla – tähän ei välttämättä ole kuitenkaan varaa.

TSY:ssä onkin jo ehdotettu, että vanhemmissa omakotitaloissa asuvien talouksien mahdollisuuksia investoida vähäpäästöisempään ja samalla energiatehokkaampaan tulisijaan tulisi tukea jonkinlaisella energia-/ympäristöavustuksella.

”Asiaa pitäisi ryhtyä selvittämään pikaisesti. Vähäpäästöisiin varaaviin ja samalla energiatehokkaampiin tulisijoihin siirtyminen parantaisi myös lähiympäristön ilmanlaatua”, Tuomo Järvinen painottaa.

 

Lue lisää

Katso kaikki