Hukkalämpö hyötykäytössä – Blominmäen jätevedenpuhdistamo on lämmön suhteen omavarainen

Laitoksessa on useita innovatiivisia energiantuotantoratkaisuja, joita ei muista Suomen jätevedenpuhdistamoista löydy.

Pitkäkoskesta tulee Suomen suurin talousvettä tuottava laitos

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY saneeraa Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitosta seuraavan viiden vuoden aikana. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin…

Virukset ja väriaineet voidaan valjastaa vedenpuhdistukseen

Aalto-yliopiston tutkijat kehittivät uuden tavan luoda viruspohjaisia materiaaleja, joita voidaan tulevaisuudessa hyödyntää muun muassa ympäristöteknologiassa.