Ramboll Blominmäen jätevedenpuhdistamon työmaavalvojaksi

HSY on valinnut Ramboll CM Oy:n Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakennustöiden työmaavalvojaksi.

HSY on valinnut Ramboll CM Oy:n Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakennustöiden työmaavalvojaksi.

Helsingin seudun ympäristöpalvelujen hallitus on linjannut vesi- ja jätehuollon investointistrategioita. Linjauksen mukaan vesihuollon osalta merkittävin investoinneista on Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentaminen. Jätehuollossa panostetaan kierrätyksen ja uudelleenkäytön tehostamiseen.

HSY valitsi Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakennustöiden työmaavalvojaksi Ramboll CM Oy:n. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon tulokanavan saneerauksen pääurakoitsijaksi valittiin Skanska Infra Oy.

Vesihuollossa varaudutaan kaupunkien kasvuun

HSY varautuu vesihuollossa siihen, että kaupunkien kasvu alueella jatkuu. Tämä tarkoittaa investointeja verkostoon, siirtoyhteyksiin ja tuotantolaitoksiin – esimerkkinä Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen perusparannus ja kapasiteetin nostaminen lähivuosina.

Vesihuollon investoinneissa ympäristökuormituksen pienentämisen keskeisenä tavoitteena on vähentää puhdistetun jäteveden ravinnekuormitusta puhdistusprosesseja tehostamalla. Samalla vesistöön joutuvan mikromuovin määrää pienennetään. Merkittävin ja HSY:n investoinneista suurin on Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentaminen.

Helsingin kantakaupungin sekaviemäreiden ylivuotoja vähennetään eriyttämällä alueen jäte- ja hulevesiverkko vaiheittain. Näin sadevesiä saadaan pois turhaan kuormittamasta Viikinmäen jätevedenpuhdistamoa. Eriyttäminen tehdään muun verkostosaneerauksen yhteydessä.

Vedenjakelun toimintavarmuutta parannetaan

Vedenjakelun toimintavarmuutta parannetaan rakentamalla toisistaan riippumattomia putkiyhteyksiä eri alueiden välille sekä saneeraamalla vedenjakelujärjestelmää. Hiekkaharjun vesitornin rakentaminen on hankkeista näkyvin.

”Saneerausvelkaa hallitaan strategiakaudella panostamalla verkostojen saneeraukseen aikaisempaa tasoa enemmän. Investointitaso siis nousee edelliseen investointiohjelmaan verrattuna, kokonaisinvestoinnit vesihuollossa ovat 1 340 miljoonaa euroa vuosina 2019 – 2028. Vuonna 2019 vesihuoltoa rakennetaan ja saneerataan yhteensä 219 miljoonalla eurolla”, laskeskelee HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

 

Lue myös:

 

Lue lisää

Katso kaikki