Are solmi jättisopimuksen Blominmäen jätevedenpuhdistamon talotekniikasta

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) rakennuttaa Espoon Blominmäkeen uuden jätevedenpuhdistamon.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) rakennuttaa Espoon Blominmäkeen uuden jätevedenpuhdistamon.

Kohteen projektinjohtourakoitsija YIT on valinnut Aren talotekniikan projektinjohtokumppanikseen. Arvoltaan noin 53 miljoonan euron sopimus on Aren historian suurin ja se kattaa kohteen LVI-, sprinkleri-, sähkö-, instrumentointi- ja automaatiotyöt.

Blominmäen puhdistamo korvaa nykyisen Suomenojan puhdistamon, jonka kapasiteetti ei enää jatkossa riittäisi käsittelemään kaikkia alueen jätevesiä. Puhdistamossa tullaan käsittelemään noin 550 000 Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen, Siuntion, Länsi-Vantaan ja mahdollisesti Vihdin asukkaan jätevedet.

Vuoteen 2040 mennessä uuden laitoksen läpi arvioidaan virtaavan 150 000 kuutiometriä jätevettä päivittäin.

Pääosin kallion sisään rakentuvan puhdistamon tila on louhittu ja rakennustyöt ovat alkaneet. Puhdistamon rakentamiseen, varusteluun ja käynnistysvaiheeseen on varattu yhteensä neljä vuotta.

Hankkeen on määrä valmistua elokuussa 2022. Toteutuksen vaativuus ja tiukka aikataulu ovat keskeiset syyt, miksi hanke toteutetaan perinteisten urakkamuotojen sijaan yhteistoiminnallisena urakkana.

”Blominmäen jätevedenpuhdistamo on suurhanke, jonka toteuttaminen edellyttää saumatonta yhteistyötä eri osapuolten kesken”, sanoo Anne Piiparinen”, YIT:n Infraprojektit-segmentin Teollisuus ja rakennustekniset työt -divisioonan johtaja.

”Are valikoitui hankkeen talotekniikkakumppaniksi, koska tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin, heillä on riittävät resurssit urakan toteuttamiseen sekä kokemusta vaativien kalliotilahankkeiden talotekniikkatoteutuksesta. Yhdessä pystymme varmistamaan asiakkaalle parhaimman mahdollisen lopputuloksen.”

”Are pystyi jo tarjousvaiheessa osoittamaan innovatiivisuutta ja ratkaisuhakuisuutta. Kokonaisuudessaan tarjous oli kilpailukyinen ja täytti tilaajan tarpeet erittäin hyvin”, jatkaa YIT:n Blominmäen hankkeen projektijohtaja Sami Kari.

”Talotekniikan projektijohtourakoitsijana kannamme vastuun siitä, että saavutamme talotekniikalle asetetut tavoitteet kustannusten, aikataulun ja laadun suhteen”, lupaa Aren Etelä-Suomen toimitilarakentamisen johtaja Kai Nurho.

Lue lisää

Katso kaikki