Motiva: Tietohubi kestävästä rahoituksesta

Motiva käynnistää yhdessä ympäristöministeriön, Energiaviraston sekä Suomen Kuntaliiton, Kaupan liiton, Elinkeinoelämän Keskusliiton, RAKLIn ja Suomen Yrittäjien kanssa hankkeen, jossa on tavoitteena luoda kestävän rahoituksen tietohubi sekä kasvattaa rahoitukseen liittyvää osaamista ja tietämystä.

Talotekniikka-lehti

Tietohubista niin yritykset kuin kunnat voivat löytää tietoa heille sopivista rahoitus- ja tukimuodoista.

Kestävän rahoituksen pyöreät pöydät kokoavat eri alojen toimijat yhteen keskustelemaan, jakamaan tietoa ja kokemuksia sekä kehittämään kestävää rahoitusta. Esimerkkien ja kokemusten kautta tieto hyvistä käytännöistä, menetelmistä ja rahoitusmahdollisuuksista saadaan levitettyä sektorirajojen ulkopuolelle.

Kestävän rahoituksen tietohubi ja pyöreä pöytä -hanke käynnistyy lokakuussa ja jatkuu vuoden 2024 loppupuolelle.

Lue lisää

Katso kaikki