Ympäristöministeriö tiedottaa: ARA-asuntojen korjausavustukseen korotus

Valtioneuvosto antoi 3.6.2021 asetuksen, jolla parannetaan ARA-asuntojen korjaamiseen tarkoitetun avustuksen ehtoja ja nostetaan avustuksen enimmäismäärää. Avustuksella kannustetaan valtion tukemia vuokrataloyhteisöjä korjaamaan asuntojaan esteettömiksi ja ikääntyneille sopiviksi.

 

Talotekniikka-lehti

Suomen väestö ikääntyy vauhdilla, ja erityisesti kaikkein vanhimpien kansalaisten osuus kasvaa nopeasti. Samalla myös ikääntyneille sopivia asuntoja ja asuinympäristöjä kaivataan yhä enemmän – arvioiden mukaan Suomi tulee tarvitsemaan vuoteen 2030 mennessä yli puoli miljoonaa esteetöntä asuntoa lisää. Niistä yli puolet syntyy vanhoja asuntoja korjaamalla.

Asuntojen muuttamiseen ikäystävällisiksi kannustetaan tänään annetulla asetuksella, jolla ARA-asuntojen korjaamiseen tarkoitetun avustuksen asuntokohtaista enimmäismäärää nostetaan 10 000 eurosta 16 000 euroon. Avustuksen ehtoihin tehtyjen muutosten toivotaan lisäävän avustusta hakevien hankkeiden määrää.

Avustus on tarkoitettu seuduille, joilla väestön määrä vähenee, mutta joilla on kuitenkin tarvetta esteettömille asunnoille lähellä palveluita.

– Haluamme varmistaa, että iäkkäät kansalaisemme voivat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään, asuinpaikasta riippumatta. Siksi kodit pitää saada toimiviksi ja palvelut riittäviksi paitsi kaupunkien uusissa rakennuskohteissa, myös pienemmillä paikkakunnilla, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen Ympäristöministeriön tiedotteessa.

Avustusta voidaan myöntää asuntojen sisätiloissa tai vuokratalon yhteisissä tiloissa ja piha-alueella tehtäviin korjauksiin. Avustettavia korjauksia ovat esimerkiksi tukikaiteiden ja muiden varusteiden asentaminen, oviaukkojen leventäminen sekä wc- ja pesutilojen remontoiminen esteettömiksi.

Avustuksen piiriin lisättiin myös aiempaa laajemmin erilaisia muutostöitä, jotka liittyvät asuntojen korjauksiin. Tietyin edellytyksin avustusta voidaan jatkossa myöntää myös valtion tukemien asuntojen käyttö- ja luovutusrajoituksista vapautuneisiin kohteisiin.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on voinut myöntää avustusta vuoden 2020 alusta lähtien. Nyt annettu asetusmuutos astui voimaan 15.6.2021.

Avustukseen on varattu vuosina 2020-2022 yhteensä 25 miljoonaa euroa, josta 10 miljoonaa voidaan myöntää vuonna 2021.

Lue lisää

Katso kaikki