Mittava maakaapelointihanke Etelä-Suomessa

Caruna maakaapeloi Uudellamaalla sähköverkkoa yhteensä 75 miljoonan arvosta.

Mittava verkonparannushanke Etelä-Suomeen

Carunan verkonparannustoimenpiteiden arvo nousee useisiin kymmeniin miljooniin euroihin.

Suomen ja Ruotsin välille uusi siirtoyhteys 2025

Kantaverkkoyhtiöt Fingrid ja Svenska kraftnät ovat päättäneet edetä Suomen ja Ruotsin välisen kolmannen, 800 MW:n vaihtosähköyhteyden toteuttamisessa.

Älykkäät talotekniikkaratkaisut tuovat valinnanvapautta

Tulevaisuudessa kiinteistöt voivat olla osittain energiaomavaraisia ja niiden käyttäjät voivat muodostaa energiayhteisöjä.

2 sähkökatkoa per asiakas vuonna 2015

Energiateollisuus ry:n keskeytystilastosta selviää, että sähkönjakelu oli vuonna 2015 keskeytyneenä noin 1,4 tuntia sähkönkäyttäjää kohden.