Mittava verkonparannushanke Etelä-Suomeen

Carunan verkonparannustoimenpiteiden arvo nousee useisiin kymmeniin miljooniin euroihin.

Caruna uudistaa sähkönsiirtoverkkoaan Keski- ja Länsi-Uudellamaalla. Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena on parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta 29 000 asiakkaalle. Verkonparannustoimenpiteiden arvo nousee useisiin kymmeniin miljooniin euroihin.

Caruna on solminut yhteensä 75 miljoonan euron arvoiset puitesopimukset Eltel Networksin, Relacom Finlandin ja Vertekin kanssa sähkönjakelun toimitusvarmuutta parantavista verkostotöistä. Kolmen vuoden hanke pitää sisällään useita erillisiä verkonparannusprojekteja Keski- ja Länsi-Uudellamaalla. Sähköjakelun luotettavuutta parannetaan pääasiassa kaapeloimalla verkkoa maan alle säältä suojaan.

”Sähköverkon maakaapelointi on pitkällä aikavälillä kestävin ratkaisu, ja maakaapeloinnin tulokset alkavat näkyä etenkin taajamissa. Esimerkiksi elokuisen myrskyn vaikutukset Satakunnassa olivat noin 30 prosenttia pienemmät verrattuna aiempien vuosien myrskyihin”, kertoo Carunan toimitusjohtaja Jyrki Tammivuori.

Caruna aloitti ensimmäiset saneeraushankkeet Etelä-Suomen verkkoalueellaan marraskuussa 2014. Työt ovat edenneet aikataulussa, ja uuden hankkeen myötä maakaapeloinnissa edetään yhä enemmän taajamien ulkopuolelle. Suunnittelutyö käynnistyy vuoden 2017 alussa ja rakentaminen kevään 2017 aikana.

”Kumppaneiden valinnassa meille tärkeää on laatu. Olemme käsitelleen asiakkailtamme saamaamme palautetta ja painotamme jatkossa entistä enemmän asiakastyytyväisyyttä kaikessa tekemisessämme. Tärkeää on lisäksi, että kumppanit voivat tarjota apua vikatilanteissa niin, että esimerkiksi suurhäiriössä on asentajia saatavilla ja viankorjaus nopeaa”, kertoo omaisuudenhallinnasta vastaava johtaja Timo Jutila.

 

Osa vuosikymmenen kestävää verkonparannushanketta

Etelä-Suomen hanke on osa Carunan laajamittaisia investointeja sähköverkkoon yhtiön kaikilla verkkoalueilla. Nyt tehty sopimus työllistää noin 250 henkilöä vuodessa. Kaikkiaan Carunan hankkeet työllistävät vuosittain suoraan noin 2000 henkilöä ympäri Suomea.

Verkonparannushankkeen tavoitteena on, että Carunan koko 80 000 kilometrin mittainen verkko on saneerattu vuoteen 2028 mennessä, jotta se vastaa Carunan asiakkaiden sekä yhteiskunnan odotuksiin ja täyttää sähkömarkkinalain tiukentuneet toimitusvarmuuskriteerit. Maakaapeloinnin lisäksi Caruna parantaa sähköverkon luotettavuutta myös muilla teknisillä ratkaisuilla sekä hoitamalla sähkölinjojen lähellä olevia metsäalueita.

INFO: Ajantasaiset tiedot valmistuneista sekä käynnissä ja suunnitteilla olevista verkonparannusprojekteista löytyvät projektikartasta osoitteesta www.caruna.fi/investointikartta. Etelä-Suomen hankkeiden suunnittelu alkaa vuoden 2017 alussa, minkä jälkeen ne lisätään kartalle.

Lue lisää

Katso kaikki