Älykkäät talotekniikkaratkaisut tuovat valinnanvapautta

Tulevaisuudessa kiinteistöt voivat olla osittain energiaomavaraisia ja niiden käyttäjät voivat muodostaa energiayhteisöjä.