Mittava maakaapelointihanke Etelä-Suomessa

Caruna maakaapeloi Uudellamaalla sähköverkkoa yhteensä 75 miljoonan arvosta.

Relacom ja sähkönsiirtoyhtiö Caruna ovat solmineet puitesopimuksen sähkönjakeluverkon parantamisesta Etelä-Suomessa. Relacom on aiemmin toteuttanut Carunalle vastaavan hankkeen Pohjanmaalla, ja nyt solmittu sopimus vahvistaa yhteistyötä entisestään.

Caruna jatkaa sähköverkkonsa toimitusvarmuuden parantamista. Yhtiö maakaapeloi Uudellamaalla sähköverkkoa nyt yhteensä 75 miljoonan arvosta.

Carunan ja Relacom Finland Oy:n sopimuksen arvo on 12,5 miljoonaa euroa ja se pitää sisällään rakentamistyön lisäksi muun muassa sähköisen suunnittelun, luvituksen, käyttöönoton ja dokumentoinnin sekä vanhan ilmaverkon purkamisen.

Caruna aloitti ensimmäiset saneeraushankkeet Etelä-Suomen verkkoalueellaan jo marraskuussa 2014. Uuden hankkeen myötä maakaapeloinnissa edetään yhä enemmän taajamien ulkopuolelle. Suunnittelutyö käynnistyy vuoden 2017 alussa ja rakentaminen kevään 2017 aikana.

 

Lue lisää

Katso kaikki