Älykkään verkkoteknologian hyödyt todistettu

Älykäs sähköverkkoteknologia lyhentää sähkökatkoja ja vastaa verkon luotettavuushaasteisiin maakaapelointiasteen ja uusiutuvan tuotannon lisääntyessä.

Älykkäät talotekniikkaratkaisut tuovat valinnanvapautta

Tulevaisuudessa kiinteistöt voivat olla osittain energiaomavaraisia ja niiden käyttäjät voivat muodostaa energiayhteisöjä.