2 sähkökatkoa per asiakas vuonna 2015

Energiateollisuus ry:n keskeytystilastosta selviää, että sähkönjakelu oli vuonna 2015 keskeytyneenä noin 1,4 tuntia sähkönkäyttäjää kohden.

Energiateollisuus ry:n keskeytystilastosta selviää, että sähkönjakelu oli vuonna 2015 keskeytyneenä noin 1,4 tuntia sähkönkäyttäjää kohden. Suuri osa keskeytyksistä johtui lokakuussa 2015 Suomea riepotelleesta Valio-myrskystä. Uuden sähkömarkkinalain myötä verkkoa saneerataan nyt sadoilla miljoonilla joka vuosi, mikä alkaa vähitellen näkyä keskeytysten pituuksissa.

Asemakaava-alueella sähkönkäyttäjän kokema keskimääräinen keskeytysaika oli viime vuonna alle 20 minuuttia. Asemakaava-alueiden ulkopuolella sähkötön aika sen sijaan oli 6,5 tuntia. Keskimääräisesti sähköasiakas koki viime vuonna 2 sähkökatkoa.

Valtaosa sähkökatkoista johtui myrskyjen sekä lumen ja jääkuorman aiheuttamista vioista. Kaikista keskeytyksistä 5,5 prosenttia oli ns. suunniteltuja työkeskeytyksiä. Näiden taustalla ovat sähköverkon laajat uudistustyöt.

Rauli teki tuhoa elokuussa 2016 – viat korjattiin aiempaa nopeammin

Elokuussa 2016 riehunut Rauli -myrsky vei sähköt 200 000 asiakkaalta. Keskeytysmäärä oli suuri, mutta esimerkiksi vuoden 2011 Hannu- ja Tapani -myrskyihin verrattuna viat saatiin korjattua nopeasti. Vuonna 2011 korjaus kesti pahimmillaan viikkoja, kun nyt puhuttiin parista päivästä.

Sähkökatkoista halutaan päästä eroon ja mittava saneerausurakka edellyttää vuosittain tuhansia lupia maanomistajilta, joiden mailla sähköverkot sijaitsevat. Sähköverkkoinvestointien tehokkaan läpiviennin varmistamiseksi lupamenettelyiden tulisi olla mahdollisimman sujuvia.

Energiateollisuus pitää tärkeänä, että lupamenettelyitä kehitetään yhteistyössä maanomistajien, lupaviranomaisten ja verkkoyhtiöiden kesken. Hallituksen normienpurku- ja digitalisaatio -kärkihankkeet antavat työlle raamit.

Vuoden 2015 keskeytykset tilastoitiin ensimmäistä kertaa uudella, aiempaa tarkemmalla tilastointitavalla. Tietojärjestelmien päivitys on osittain kesken, joten tilaston kattavuus jäi poikkeuksellisesti 44 prosenttiin. Raportti vuoden 2015 keskeytyksistä julkaistaan Energiateollisuuden verkkosivuilla loppuvuoden aikana.

Lue lisää

Katso kaikki