Vastauksia lukijakommentteihin

**Tilaajille** Verkkosivujemme kommentoijia ovat mietityttäneet läpimenoputkien käyttäminen lämpöpumppuasennuksissa sekä bio-osuudellisen lämmitysöljyn saatavuus. Kysyimme vastauksia asiantuntijoilta.

Ajaako öljylämmityksestä luopuminen eläkeläisiä ahtaalle?

Lämmitysenergia Yhdistyksen mukaan energiaremontin kulut saattavat eläkeläiselle vastata enimmillään lähes vuoden tuloja.

Öljylämmitys ilmastotalkoissa

Uusivatko öljylämmittäjät enää vanhoja säiliöitään, kun fossiilisesta lämmitysöljystä on päätetty luopua? Entä voisiko fossiilisen lämmitysöljyn korvata nestemäisillä uusiutuvilla polttoaineilla?

Öljylämmittäjällä kiire vaihtaa nokkavipuliittimeen

Vanhoilla sakaraliittimillä varustettuihin säiliöihin ei toimiteta öljyä enää 30.6.2018 jälkeen turvallisuussyistä, sillä vanhojen liittimien tiiviys ei ole luotettava.

TUKES muistuttaa öljysäiliöiden täyttöliitinvaatimuksista

Onhan öljysäiliösi täyttöliitin nykyvaatimusten mukainen nokkavipuliitin?

Hybridilämmitys yhdistää öljylämmityksen uusiutuvaan

Eri energialähteiden käyttö vuorotellen eli hybridilämmitys yleistyy, ja öljylämmittäjälle on tarjolla monia uusiutuvan energian mahdollisuuksia öljyn rinnalle.

Uusiutuvaa energiaa saneerauksen yhteydessä

Liedossa ja Seinäjoella harkitaan uusiutuvaa energiaa vanhoihin kuntakiinteistöihin.

Laskutoimitus, joka lämmitti tunteita

Onko maalämpö uhka sähkön riittävyydelle? Mitä tapahtuu pakkasilla, kun 150 000 pientaloa on siirretty öljystä maalämpöön?

Suomalainen lämmittää – riittääkö sähkö?

Huoli energiankulutushuippujen aikaisesta sähkön riittävyydestä on syvä ja osin aiheellinen. Millä talojen pitäisi lämmetä nyt ja tulevaisuudessa?

Långvik käynnistää energiasaneerauksen

Hotelli haluaa tehostaa energiankäyttöään ja irtautua öljylämmityksestä. Ensimmäiseksi uusitaan automaatio ja ilmanvaihto.