Öljylämmitys ilmastotalkoissa

Uusivatko öljylämmittäjät enää vanhoja säiliöitään, kun fossiilisesta lämmitysöljystä on päätetty luopua? Entä voisiko fossiilisen lämmitysöljyn korvata nestemäisillä uusiutuvilla polttoaineilla?

Uusi energiatehokkuussopimus öljyalalle

Tavoitteena on, että ainakin puolessa öljylämmityskiinteistöistä on käytössä myös uusiutuvaa energiaa vuonna 2025.