Öljylämmitys ilmastotalkoissa

Uusivatko öljylämmittäjät enää vanhoja säiliöitään, kun fossiilisesta lämmitysöljystä on päätetty luopua? Entä voisiko fossiilisen lämmitysöljyn korvata nestemäisillä uusiutuvilla polttoaineilla?

Öljylämmityksen tulevaisuus ja turvallisuus puhuttavat alan toimijoita. Uusivatko öljylämmittäjät enää vanhoja säiliöitään, kun fossiilisesta lämmitysöljystä on päätetty luopua? Entä voisiko fossiilisen lämmitysöljyn korvata nestemäisillä uusiutuvilla polttoaineilla?

Fossiilisen öljyn käytöstä lämmityksessä luovutaan Suomessa hallitusohjelman mukaan asteittain 2030-luvun alkuun mennessä. Miten siis lämmitämme tulevaisuudessa esimerkiksi Suomen noin 150 000 öljylämmitteistä pientaloa?

”Elämme muutoksen aikaa. Jos öljylämmityksestä siirrytään suoraan
sähköön, eteen tulee sähkön riittävyyteen ja alueellisiin sähköverkkoihin liittyviä ongelmia. Maalämpöön siirtymistä taas vaikeuttavat pienet tontit, maaperähankaluudet ja vaihdon hintavuus”, sanoo Lämmitysenergia Yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Hannula.

Fossiilisesta lämmitysöljystä luopuminen herättää huolta myös yrittäjä Hannu Rauhalassa. Riittääkö sähkö ja kokonaisenergian huoltovarmuus
tulevaisuuden lämmitystarpeisiin?

”Sanoisin, että siinä käy kuin parkkipaikoille kaupungissa. Parkkipaikkoja löytyy, mutta ne ovat eri hintaisia. Öljylämmityksen tulevaisuus on ehkä
nestemäisissä biopolttoaineissa”, Rauhala pohtii.

Jätteet ja tähteet polttoaineeksi

Nesteellä syntyi ajatus uusiutuvasta dieselistä jo 1990-luvun alussa. Neste MY uusiutuva diesel pienentää elinkaarensa aikana kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia fossiiliseen polttoaineeseen verrattuna. Neste MY uusiutuva diesel valmistetaan nimensä mukaisesti uusiutuvista raaka-aineista, joten hiilen määrä ei kierrossa lisäänny.

Autoilijoiden käytössä Neste MY uusiutuva diesel jo on. Lämmityksen osaltakin testit on jo tehty, lisätietoja biopolttoöljyn markkinoilletulon aikataulusta Nesteen asiantuntija ja tuotepäällikkö Kari Jaanila lupailee vuoden 2020 alkupuolella.

Neste MY uusiutuvan dieselin valmistukseen käytetään eläinrasvaa
elintarviketeollisuuden jätteistä, kalanrasvajätettä kalankäsittelylaitoksilta,
kasviöljyjen jalostusjätteitä sekä paistorasvoja. Joukkoon sopivat myös
tekninen maissiöljy sekä kestävästi tuotetut kasviöljyt, kuten kestävyyssertifioitu palmuöljy. Lisäksi kehitetään uusia innovatiivisia ratkaisuja, kuten esimerkiksi leväöljyn ja muovijätteen käyttöä.

”Jätteitä ja tähteitä syntyy runsaasti, ja niitä tulee meille ympäri maailmaa.
Kaikki raaka-aineet tuotetaan vastuullisesti ja voidaan jäljittää alkulähteille
asti”, Jaanila sanoo.

Vuonna 2018 tuotetuilla Nesteen uusiutuvilla polttoaineilla vähennettiin
kasvihuonepäästöjä 7,9 miljoonaa tonnia. Se vastaa kolmen miljoonan
henkilöauton poistamista pysyvästi liikenteestä. Onko nyt lämmityksen
vuoro?

”Teemme kaikkemme sen eteen, että lämmityskäyttöön saadaan polttoöljy jollain biokomponenttipitoisuudella. Se on kaikkien etu.”

Energiatehokkuutta hybrideillä

Energiatehokkuussopimus Höylän tavoitteena on nostaa uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuutta niin, että vuonna 2025 vähintään puolet öljylämmityskiinteistöistä käyttää uusiutuvaa energiaa. EU-direktiivin mukaan polttoaine on uusiutuvaa, jos sen sisältämän uusiutuvan polttoaineen osuus on yli 50 prosenttia. Tulossa on myös jakeluvelvoite.

Esimerkiksi Neste MY diesel ja rypsipohjainen esteröintimenetelmällä valmistettava FAME sopivat hyvin sekoitteeksi fossiilisen öljyn kanssa.

Hannula nostaa esiin hybridilämmityksen aseman uusiutuvassa energiassa. Hybridi voidaan muodostaa esimerkiksi öljylämmityksestä ja ilmavesilämpöpumpusta. Jos uusiutuvan energian osuus nousee hybridikokonaisuudessa yli 50 prosenttiin, lämmitysjärjestelmä pitäisi EU-direktiivin mukaisesti laskea uusiutuvaksi.

”Öljykattila tuottaa kustannustehokkaasti energiaa tehopiikkeihin kovilla
pakkasilla. Silloin sähköverkko ei kuormitu. EPBD-raporteista hybridejä ei
löydy, vaikka ne vähentävät fossiilisen öljyn käyttöä”, Hannula sanoo.

Uusi EPBD-direktiivi tuo energiatehokkuustarkastelun piiriin kaikki
lämmönlähteet. Motiva ja Suomen ympäristökeskus tekivät ympäristöministeriölle taustaselvitykset ja vaikutusarvioinnit siitä, siirrytäänkö direktiivin myötä pakollisiin tarkastuksiin vai jatketaanko vaihtoehtoista menettelyä.

”Lausuntokierroksella olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan, ettei
pakollisia tarkastuksia oteta käyttöön, vaan aiempaa toimintaa laajennetaan eri lämmitysmuotoihin. Nyt on käynnistymässä jatkokehitys siitä, mitä toiminta jatkossa olisi. Voisiko esimerkiksi hybridilämmitysten lisääntyminen näkyä jotenkin jatkotoimissa”, sanoo ympäristöneuvos Maarit Haakana ympäristöministeriöstä.

Huolehdi öljysäiliösi kunnosta

Öljylämmitysvahingot ovat harvinaisia, mutta vaarallisia. Siksi öljylämmittäjien on suhtauduttava huomautuksiin ja korjausehdotuksiin vakavasti.

Ensisijaisen vastuun säiliöiden ja varusteiden turvallisuudesta ja säädösten mukaisesta käyttökunnosta kantaa säiliön omistaja tai haltija. Asennustyö kuuluu kuitenkin ammattilaisille, ja säiliössä on käytettävä asianmukaisia osia.

Rauhala kertoo suomalaiskodeista löytyneistä turvallisuusriskeistä: saunaan itse asennetusta öljysäiliöstä, kumiklemmarilla korvatusta säiliön alkuperäisosasta sekä omatoimisesti irrotetusta säiliöiden pinnantasauksen
väliputkesta. Kumiklemmarikiinnityksen seurauksena talon kellariin valui
satoja öljylitroja.

Rauhala harmittelee myös suomalaistaloista löytyviä vanhoja öljysäiliöitä
ja niiden kauppaamista nettikirpputoreilla.

”Vanhaa säiliötä ei saa asentaa uuteen käyttökohteeseen, ellei se täytä voimassa olevia vaatimuksia. Mutta tästä monet viis veisaavat, kun halvalla saa. Kuinka saisimme ihmiset uusimaan öljysäiliöitään, kun öljylämmitykseen kohdistuu niin negatiivista julkisuutta?

www.ley.fi // Arto Hannula // Puh. 010 617 7410 // toimisto@ley.fi

Lue lisää

Katso kaikki