Hybridilämmitys yhdistää öljylämmityksen uusiutuvaan

Eri energialähteiden käyttö vuorotellen eli hybridilämmitys yleistyy, ja öljylämmittäjälle on tarjolla monia uusiutuvan energian mahdollisuuksia öljyn rinnalle.

Eri energialähteiden käyttö vuorotellen eli hybridilämmitys yleistyy, ja öljylämmittäjälle on tarjolla monia uusiutuvan energian mahdollisuuksia öljyn rinnalle.

Yhtä yleispätevää vaihtoehtoa hybridilämmitykselle ei ole, mutta sopiva kumppani öljylle löytyy, kun otetaan huomioon sekä kiinteistön ominaispiirteet että asukkaiden tottumukset. Joka tapauksessa öljylämmityksen kaltaiseen vesikiertoiseen järjestelmään hybridilämmitys istuu hyvin ja parantaa energiatehokkuutta.

Öljyn rinnalle soveltuvat kiinteistöstä riippuen esimerkiksi ilma-vesilämpöpumppu tai aurinkolämpökeräimet. Puuta voi polttaa varaavassa tulisijassa tai kaksoispesäkattilassa, jos sellainen on käytössä.

”Jokin uusiutuvan energian ratkaisu sopii toiseen kiinteistöön, toisessa taas joku muu vaihtoehto on parempi. Asia riippuu talon sijainnista, koosta ja rakenneratkaisuista sekä asukkaiden määrästä, elämänrytmistä ja tottumuksista”, toteaa erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

”On myös kiinteistöjä, joissa hyödynnetään jopa kolmea eri energiantuotantotapaa.”

Hybridiratkaisu parantaa energiatehokkuutta ja tuo pitemmän päälle säästöjä energiakustannuksiin. Vanhankin talon energiaremonteissa hybridijärjestelmä on monesti toimiva ratkaisu ja nostaa talon arvoa.

Hybridilämmitysjärjestelmä perustuu yleensä energiavaraajaan, johon eri energioita käyttävät lämmityslaitteet yhdistetään.

”Kun valitsee ammattilaisten avulla varaajan oikein, järjestelmään voi tarvittaessa tehdä muutoksia myöhemmin”, Otronen huomauttaa .

Pakkasilla öljyllä, lauhempina kausina uusiutuvalla

Usein öljykattilan rinnalle asennetaan lämmönlähde, jonka teho on pienempi kuin itse kattilan. Tällöin rinnakkaislämmön käyttö on parhaimmillaan varsinaisen lämmityskauden ulkopuolella.

Öljykattilaa käytetään, kun rinnakkaislämmityksen teho ei enää riitä tai sen käyttökustannus on kalliimpi kuin öljyllä tuotetun kilowattitunnin hinta. Kovilla pakkasilla öljy on toimivin ratkaisu.

Lauhempina kausina keväästä syksyyn käytössä on esimerkiksi ilma-vesilämpöpumppu, joka on energiataloudellinen silloin, kun pakkasta on alle 10 astetta. Pumpulla voidaan tuottaa sekä lämpöä että lämmintä käyttövettä. Siitä saadaan parhain hyöty matalalämpöjärjestelmässä, jossa on vesikiertoinen lattialämmitys.

Aurinkolämpö öljylämmityksen rinnalla on ympäristönäkökulmasta aina perusteltu ratkaisu. Kun asiaa tarkastellaan investointina, tilanne ei ole yhtä yksinkertainen. Esimerkiksi talon sijainti tontilla voi olla sellainen, että se estää aurinkolämmön tehokkaan hyödyntämisen.

Aurinkoenergiaa voi hyödyntää noin kahdeksan kuukautta vuodessa ja korvata sillä noin 10-30 prosenttia pientalon energiankulutuksesta. Auringolla hoidetaan joko vain lämpimän käyttöveden tuotanto tai sen lisäksi myös lämmitys. Öljylämmitys on pääosassa talvikuukaudet.

Kevät- ja kesäaikaan lämmin käyttövesi ja mukavuuslattialämmitys voidaan hoitaa pitkälti aurinkolämmöllä. Energiaa saadaan pilviselläkin säällä, koska keräimet vastaanottavat myös hajasäteilyä.

”Jos aurinkoenergiaa käytetään omakotitalossa pelkästään lämpimän käyttöveden tuottamiseen, säästyy vuodessa noin 250-300 litraa öljyä verrattuna tavalliseen öljylämmitykseen. Nykyisillä ratkaisuilla aurinkoenergiaa voi käyttää myös lämmitykseen, jolloin saatetaan säästää jopa 700-800 litraa”, Otronen kertoo.

Aurinkolämmityksen tuomat hyödyt kasvavat energiankulutuksen kasvaessa, eli merkittäviä hyötyjä saadaan erityisesti taloissa, joissa kuluu paljon lämmintä käyttövettä ja joissa on paljon kivi- ja kaakelilattioita. Näin suuremmalle perheelle hyödyt ovat isommat ja järjestelmän takaisinmaksuaika lyhyempi kuin 1-2 hengen taloudelle.

Aurinkolämpöjärjestelmän hallittu toteutus sisältää suunnitelmapiirustukset, suunnitelman mukaan tehdyn toteutuksen ja järjestelmän säätämisen oikeisiin asetusarvoihin sekä opastuksen. Hyvin tai puutteellisesti toteutettujen aurinkolämpöjärjestelmien hyötysuhteet vaihtelevat 10-40 prosentin välillä.

Muun muassa seuraavia asioita kannattaa miettiä rinnakkaislämmitystä valittaessa: Puulämmitys on työläämpi kuin muut rinnakkaislämmitykset. Jos on saatavilla puuta ilmaiseksi, puun käyttö on järkevää. Kun kiinteistö on haja-asutusalueella, puun poltto ei aiheuta savuhaittoja naapureille.

Aurinkolämmöstä saa merkittävän hyödyn käyttöveden lämmittämisessä, jos lämmintä vettä kuluu runsaasti ympäri vuoden. Jos kesäkausina ollaan pitkiä aikoja pois vakituisesta asunnosta, ei pystytä hyödyntämään aurinkolämmitystä täysitehoisesti lämpimän käyttöveden tuotannossa.

Etelä-Suomessa tai muuten rannikolla sijaitsevissa kiinteistöissä leudot säät pidentävät ilma-vesilämpöpumpun käyttöaikaa ja aurinkotuntejakin on enemmän kuin muilla alueilla. Talon suuri pinta-ala suosii ilma-vesilämpöpumppua öljylämmityksen rinnakkaislämmityksenä.

 

Lue lisää

Katso kaikki