Suomeen on perustettu Geoenergiakeskus

Suomen Geoenergiakeskus on geoenergia-alalla toimivien yhdistysten, organisaatioiden, tutkimuslaitosten ja yliopistojen vapaamuotoinen yhteisö.

Uunituore Suomen Geoenergiakeskus on geoenergia-alalla toimivien yhdistysten, organisaatioiden, tutkimuslaitosten ja yliopistojen vapaamuotoinen yhteisö.

Geologian tutkimuskeskus GTK:n, Suomen Lämpöpumppuyhdistys ry SULPU:n ja Suomen Kaivonporausurakoitsijat ry Poratek:in yhteistyönä perustetun yhteisön tavoitteena on lisätä eri toimijoiden välistä vuoropuhelua Suomessa alan liiketoiminnan edistämiseksi. Geoenergiakeskuksen tärkeimpiä tehtäviä on tiedon jakaminen nettisivujen some-kanavien ja tilaisuuksien kautta.

GTK, SULPU ja Poratek kutsuvat toimintaan mukaan geoenergia-alaan liittyviä yhdistyksiä ja organisaatioita sekä geoenergiatutkimusta tekeviä yliopistoja ja korkeakouluja. Suomen Geoenergiakeskus julkistettiin Tampereella Energiamessuilla 25.10. Poratekin järjestämässä Geoenergiaseminaarissa.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) luo geologisella osaamisella menestystä asiakkailleen ja sidosryhmilleen. GTK on geologisten luonnonvarojen ja niiden kestävän käytön eurooppalainen huippuosaaja. www.gtk.fi

Suomen Kaivonporausurakoitsijat ry Poratek on kaivonporausurakoitsijoiden etujärjestö, joka yhteistyössä viranomaisten kanssa kehittää porausalaa. Yhdistys kouluttaa urakoitsijoita ja edistää alan laatustandardeja. www.poratek.fi

Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry:n tarkoituksena on valvoa lämpöpumppualalla toimivien ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. www.sulpu.fi

 

Lue lisää

Katso kaikki