ÄÄNIOHJE TALOTEKNIIKAN SUUNNITTELUUN TALTEKA

Rakentamismääräyskokoelman osat C1 Ääneneristys ja meluntorjunta sekä D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto kumottiin vuonna 2018. Ne korvattiin ympäristöministeriön asetuksella uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta sekä asetuksella rakennuksen ääniympäristöstä.

Ääniympäristöasetusta täydentämään laadittiin vuonna 2018 ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä. Valitettavasti näihin asiakirjoihin ei ole sisällytetty D2:ssa olleita taulukoita eri huonetilojen sallituista äänitasoista. Tämä on koettu ongelmalliseksi niin suunnitteluvaiheessa kuin työmaaoloissakin. Usein onkin todettu, että kohteessa noudatetaan kumotun D2:n äänitasovaatimuksia. 

Talteka on koonnut lyhyen ohjeen määräyksistä ja niistä tukevista erilaisista ohjeista ”yksiin kansiin”. Ohje on nimeltään “Ääniohje – Äänitekniset suunnitteluarvot talotekniikan akustiseen suunnitteluun”. Vuonna 2022 Suomen Standardoimisliitto julkaisi standardin SFS 5907 Rakennuksen suunnittelu ja laatuluokitus. Standardi määrittelee kolme akustista luokkaa kullekin tilalle. Näistä keskimmäinen vastaa uusien rakennusten määräystasoa. Kyseistä tasoa on käytetty uuden ääniohjeen perustana. 

Nyt julkaistu ohje kattaa kaikki talotekniikan osa-alueet, pois lukien hissit. Määräykset koskevat uusia rakennuksia, mutta mukaan on haluttu ottaa myös korjausrakentamista. Oma kappaleensa on ilmanvaihdon tehostukselle sekä keskuspölynimurin ja jäähdytyslaitteiden aikaansaamalle äänelle rakennuksen ulkopuolella. 

Ohjeen loppuun on kerätty taulukot eri tilaluokille. Suurin osa tilaluokista on D2:n mukaisia. Joitakin D2:n tilaluokkia on yhdistetty, mutta osin on haluttu helpottaa tiedon hakemista uusilla ryhmittelyillä. Tilaluokkia on yhteensä 13 kappaletta: asuinrakennukset, ravintolat ja hotellit, palvelutalot, toimistorakennukset, oppilaitokset, päiväkodit, liikuntatilat, terveydenhuollon rakennukset, kasarmit, myymälät, muut julkiset tilat, ruoanvalmistus ja -säilytystilat sekä muiden kuin asuntojen hygieniatilat sekä muut tilat. 

Lataa opas tästä.

Teksti: Juhani Hyvärinen, Markus Olander, Teemu Silvan ja Tuomas Veijalainen 

Lue lisää

Katso kaikki